Anvisning till blanketten:

För lite drygt två år sedan skickade vi ut en uppmaning till alla Bröder om att fylla i vår blankett ”Mitt liv i T.N.J.”
Endast ett litet antal blanketter har vi fått tillbaka.

Vi gör nu ett nytt försök.

Syftet med blanketten är att få en enkel helhetsbild av varje Broder.
Blanketten kommer att följa Brodern vid varje gradtagning för komplettering alt ändring av uppgifter.
Blanketten skickas till alla Bröder som pappersblankett, men för er som hellre vill fylla i den digitalt så finns blanketten på vår hemsida.  Klicka här!

 

När ni öppnar Pdf filen så kan det se ut på två olika sätt. En variant har ett lila textfält i ovankanten, den andra varianten saknar detta textfält. Oavsett vilken variant som ni får upp, så rekommenderar jag att ni fyller i blanketten och sparar den, för att sedan skicka den till mailadressen enl nedan.

Om ni använder Skicka knappen i det lila textfältet, så var uppmärksam på att blanketten verkligen har levererats.

Ni kan även skicka den med traditionell post alternativt lämna den direkt till mig vid ett Ordensmöte.

Några förtydliganden:

  • Plats för inträde/gradtagning är orten där ni recipierade, dvs Lidköping, Ystad eller Ekenäs.
  • Har ni inte tillgång till de olika datum som ni har recipierat på, så är det inte det viktigaste.
  • Viktigare är att ni fyller i övriga uppgifter.
  • Ni Bröder som recipierat i någon grad under de senaste tre åren och inte har fyllt i blanketten i sin helhet, utan kanske endast har datumet för receptionen ifyllt ombedes nu fylla i era uppgifter.

De Bröder som har fyllt i och lämnat blanketten till mig vid tidigare tillfälle behöver inte göra detta en gång till.

Önskar få era blanketter senast 1.nov 2020.

Peter Möller
vStM

Post:  Morotsgatan 20, 271 54  Ystad                                          Mail:  vstm@tnjystad.se