Ordenssällskapet T. N. J. på sommarutfärd till Läckö den 11 juni 1899.

 

T.N.J. Ordenssamfund, som bildades i Lidköping den 7 februari 1863. Ordensnamnet T.N.J.s betydelse är hemlig, men syftet med orden var att ”lindrandet av en lidande nästas nöd och bekymmer, samt att sprida någon liten glädje i armodets boning”. Då en av ordens nyckelpersoner flyttade till Ystad utvecklades en ny gren av orden där 1877 och denna har fått en större central roll än Lidköping. Dessutom blev ett antal Bröder från finska Ekenäs intresserade och därför skapades där en filial till ordenssamfundet i Ystad 1964.

150-års jubilum på Läckö slott