T.N.J.-Broder!

Härmed kallas Du till vår Ordens 147-årsdag
lördagen den 2 mars 2024 kl 17.00
å Siriuspalatset, St Norregatan 20, Ystad

Reception till grad I

Högtidsloge med Changemant de Grand Maitre och
Grand Maitre Conseil
Festmåltid
Platserna i Ordenssalen ska vara intagna senast 17.25

OBS! Föranmälan obligatorisk!
Anmäl Dig genom att betala in 425 kr till Bg 5084-2038 eller
Swish 123 504 8137 senast måndag den 26 februari!

Du hittar alla kommande evenemang under Kalender!

Gör gärna ett webbesök hos Moderlogen T.N.J. i Lidköping