T.N.J.-Broder!

Härmed kallas Du till höstens första Ordenssammanträde
lördagen den 24 september 2022 kl 17.00
å Siriuspalatset, St Norregatan 20, Ystad

Platserna i Ordenssalen ska vara intagna senast 17.25

Väl mött till en festlig T.N.J.-afton!

Du hittar alla kommande evenemang under Kalender!

Gör gärna ett webbesök hos Moderlogen T.N.J. i Lidköping