T.N.J.-Broder!

Härmed kallas Du till Ordenssammanträde
lördagen den 28 januari 2023 kl 17.00
å Siriuspalatset, St Norregatan 20, Ystad

Gradgivning II & I

Platserna i Ordenssalen ska vara intagna senast 17.25

OBSERVERA – FÖRANMÄLAN OBLIGATORISK!
 Anmäl dig via nedan länk samt inbetalning av 250 kr till  Bg 5084-2038 eller
Swish 123 504 81 37 senast måndag den 23 januari!

Anmäl dig här!

 

Väl mött till en festlig T.N.J.-afton!

Du hittar alla kommande evenemang under Kalender!

Gör gärna ett webbesök hos Moderlogen T.N.J. i Lidköping